ASSOCIATION DESPA
 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

  • Проект "Подпомагане на малък бизнес чрез обучения и консултации"
  • Проект "Старт на граждански център за помощ на хора с увреждания в община Дряново"
  • Проект "Консултативен център за жени и деца, преживели домашно насилие"

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info