ASSOCIATION DESPA
 

Мисия на неправителствената организация

Да работи за намаляване стреса, агресията и дискриминацията в българското общество

Цели на организацията

- подпомагане на социално слаби хора и хора с увреждания  
-защита на човешките пава  
-подкпепа на жени и деца, преживели насилие  
-организиране на хуманитарни дейности  
-подпомагане европейската интеграция на българското общество  
- да работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, културата, техниката  
 
-подпомагане на младежки, спортни, туристически прояви, свързани със социалната интеграция  
-опазване и защита на околната среда

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info